Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Αλεξανδρούπολη - Βιώσιμη Ανάπτυξη - Προτάσεις

 

  Διεκδίκηση και μετατροπή των εγκαταλειμμένων ΤΟΛ ΕΙΑΠΟΕ σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 Άρση του Κοινωνικού Αποκλεισμού - Μέριμνα για τις πολιτιστικές υποδομές στον οικισμό παλιννοστούντων στην περιοχή Παλαγία.

 Το σπίτι του μικροπαραγωγού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Πάρκο Ζωικής Παραγωγής Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δήμος Αλεξανδρούπολης:Επιβράβευση εξαιρετικής πράξης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας υπαλλήλου (άρθρο 68 του Ν. 3584/2007)

Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλειστή Ενιαία Αγορά

 Βιώσιμη Ανάπτυξη - ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου, Αστυνομικού Μεγάρου και  Νομαρχιακού Μεγάρου

Βιώσιμη   ανάπτυξη – Μέριμνα για την πολιτισμική κληρονομία του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Συγκρότηση   επιτροπής με σκοπό την αμοιβαία και επωφελή  συνεργασία με τον ΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ στο πλαίσιο της ανάδειξης και αξιοποίησης των κινητών και ακίνητων μνημειακών αντικειμένων, αλλά και της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς.


Ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας και Σχολής Εμποροπλοιάρχων και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 Σύγχρονη Πόλη και Μνημονική Συγκρότηση - Προστασία και ανάδειξη μνημειακών χώρων στην Αλεξανδρούπολη.

 Βιώσιμη Ανάπτυξη - Πόλη και σταθμοί μνήμης

 Σχέδιο Αστικής Παρέμβασης

  Βιώσιμη Ανάπτυξη – Μέριμνα για των Αστικό Χώρο της Αλεξανδρούπολης.

  Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη Δήμου Αλεξανδρούπολης - Παραλιακή Λεωφόρος - Μικρή Περιφερειακή Οδός.

  Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη Δήμου Αλεξανδρούπολης -¨ Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη¨

  Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

  Βιώσιμη Τουριστική Ανάτυξη Δήμου Αλεξανδρούπολης -Αβαντας Κίρκη κλπ

  Ιστορικό Κτίριο της Καραολή & Δημητρίου

  Αρμοδιότητες Κοινότητας - Συμβούλιο Νέων

  Η ανάπτυξη του Έβρου δεν εξαρτάται μόνο από τον κύκλο οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αμυντική θωράκισή του.

  Αλεξανδρούπολη - Μεγάλες πληµµυρικές απορροές και επικίνδυνα πληµµυρικά φαινόμενα. Να συγκληθεί το συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση δια ζώσης

Αλεξανδρούπολη: Δημοτική Βιβλιοθήκη - Γενικά Αρχεία του Κράτους του Ν. Έβρου

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, άρπαξε την ευκαιρία και κατάφερε να είναι ο ίδιος Κάτοχος Ενεργειακού Πλούτου χρησιμοποιώντας τον προς όφελος των πολιτών του.

Ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Παλαιοντολογίας, Παλαιοανθρωπολογίας 

Δημιουργία ενός (1) Μεγάλου Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

 

Στήριξη Εργαζομένων ΙΔΟΧ Δημοτικού Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης

Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία των κοιμητηρίων της κοινότητας Αλεξανδρούπολης. 

Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Ίδρυση Δημοτικού Θεάτρου Δήμου Αλεξανδρούπολης

Οι δύο επιλογές για τα Ιαματικά Λουτρά

Πρόταση ψηφίσματος: Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης καταδικάζει την απαράδεκτη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

 

Δήμος Αλεξανδρούπολης, Στρατηγικοί Στόχοι για τον Σύγχρονο Πολιτισμό, Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. 

Ανάδειξη – Αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Έβρος Μετά τον Πόλεμο «Το ματωμένο ποτάμι».

  Κατά τη διάρκεια του πολέμου ο Έβρος ποταμός υπήρξε το κυριότερο πέρασμα για τους πολίτες κυρίως της Θράκης που κατέφευγαν   στο Κάιρο της...