Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Κ. Συνάδελφοι ,

Σημαντικός παράγοντας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας πολιτικής πολιτισμού είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι  Ο.Τ.Α. είναι ο καταλληλότερος φορέας άσκησης πολιτικής στο πεδίο του πολιτισμού, επειδή από τη φύση τους βρίσκονται στο επίκεντρο των αναγκών της κοινότητας και σε άμεση επαφή με τον πολίτη, γεγονός που παρέχει στους ΟΤΑ ιδιαίτερες δυνατότητες.


Ο ρόλος αυτός αποτυπώνεται και στο κεφάλαιο των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο άρθρο 75  του N. 3463/2006  «Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας».

Την  24η  Μαρτίου 2018  πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια  του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού. 


Σε γενικές γραμμές ως μουσείο  περιγράφεται ένας χώρος στον οποίο επιτελούνται δραστηριότητες με στόχο τη διάσωση, τη διατήρηση, τη διάδοση και την αξιοποίηση των τεκμηρίων της πολιτισμικής κληρονομιάς.  Ειδικότερα:
Α) Διαχείριση των συλλογών: Αποκατάσταση, αναγνώριση, εξακρίβωση, καταγραφή, ταξινόμηση, διατήρηση/συντήρηση/αποκατάσταση, αποθήκευση και μελέτη αυτών.
Β) Έκθεση: Ερμηνευτική παρουσίαση των συλλογών.
Γ) Επικοινωνία: Σχέση του μουσείου με το κοινό, εκπαίδευση, ψυχαγωγία ή αυτό που αποκαλούμε σήμερα «Βιομηχανία του Ελεύθερου Χρόνου».
Από την εγκαινίασή του έως σήμερα   έχει περάσει αρκετό διάστημα. Ακόμη όμως,  το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης  δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή και στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου μουσείου.
Θεωρώ απαραίτητο να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας  στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και κυρίως  στην ενίσχυση   των στόχων και των προτεραιοτήτων που έχουν θέσει οι υπηρεσιακοί παράγοντες του μουσείου.
Ζητώ από το συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση μου,  να κληθούν στο επόμενο ή σε έκτακτο  συμβούλιο οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, ώστε να μας ενημερώσουν για τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, ώστε το μουσείο να είναι λειτουργικό. Τέλος, παρακαλώ στο συμβούλιο εκείνο να κληθούν οι   Βουλευτές, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού,  ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

 


Δημήτριος Μερκούρης 
         Σύμβουλός  Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης 
 
Πίνακας Αποδεκτών 
 
1. Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης
2. Δημοτικούς Συμβούλους, Δημοτικές και Κοινοτικές Παρατάξεις
3.Βουλευτές Έβρου
4. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού& Πολιτισμού
5. Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Στον απόηχο της επίσκεψης   της Υπουργού Πολιτισμού! 9-11/02/2020
To   Σάββατο η Υπουργός Πολιτισμού κυρία  Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε τον  Τύμβο Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης, το Τέμενος Βαγιαζήτ, κάστρο Καλέ, Βυζαντινό Μουσείο.
Την Δευτέρα η Υπουργός Πολιτισμού  κυρία  Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας το οποίο θα «ενταχθεί» στον κατάλογο των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, ενώ προανήγγειλε 10.000.000 για όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (προφανώς το μεγαλύτερο μέρος θα απορροφήσει το τέμενος Βαγιαζήτ) και την βιωσιμότητα του μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής.
Σε αυτές τις πολύ σημαντικές επισκέψεις αλλά και εξαγγελίες οικονομικής ενισχύσης των περιοχών  η Υπουργός Πολιτισμού  κυρία  Λίνα Μενδώνη έκανε και μία στάση στην πόλη της Αλεξανδρούπολης με αφορμή την ανακήρυξη της ως επίτιμο μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καππαδοκών “ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”.
Ήταν όλοι τους εκεί … αλλά το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης ΗΤΑΝ; ... Πολύ φοβάμαι πως ΟΧΙ…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Έβρος Μετά τον Πόλεμο «Το ματωμένο ποτάμι».

  Κατά τη διάρκεια του πολέμου ο Έβρος ποταμός υπήρξε το κυριότερο πέρασμα για τους πολίτες κυρίως της Θράκης που κατέφευγαν   στο Κάιρο της...