Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ


Απλές σκέψεις…
Νομίζω ότι πρέπει να δούμε ουσιαστικότερα τις πολιτικές που χαράζονται στην Ε.Ε. που καλώς η κακώς πρέπει να τις ακολουθήσουμε αφού έχουμε συμβάλλει έμμεσα στην διαμόρφωση τους.
Σε ότι αφορά την αγροτική πολιτική, γνωρίζουμε, ότι η πολιτική ανάπτυξη της Ε.Ε. αποσκοπεί στο να καταστήσει ανταγωνιστικότερη τη γεωργία, να διασφαλίσει τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και να επιτύχει την ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών οικονομιών.
Μας είναι επίσης γνωστό ότι στην χώρα μας εθνική πολιτική αγροτικής πολιτικής χαράζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις. Ελάχιστο έως και μηδενικό ρόλο έχει ο Πρώτος Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.
Αποτέλεσμα ο αγρότης, ο απλός αγρότης, ο νέος αγρότης, αποκομμένος και μόνος να είναι στο έλεος του δυσκίνητου κρατικού μηχανισμού και του πελατειακού κράτους.
Ο Πρώτος Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ώστε οι παθογένειες του παρελθόντος επιτέλους να ελαχιστοποιηθούν….
Το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων …..Η απουσία οργάνωσης τόσο στην παραγωγή όσο και στη διακίνηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων…. Η απουσία μεταποίησης – τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων… Το χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης και εκπαίδευσης των γεωργών για σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και προβολής προϊόντων…. Η ανεπαρκής αξιοποίηση και η μεγάλη δυσκολία στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών ….κλπ
Ο Πρώτος Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει άμεσα να θεσμοθετήσει διοικητική δομή η οποία θα έχει ως στόχο της σύνδεση του πρωτογενή αγροτικού τομέα, με τον δευτερογενή αγροτικό τομέα, το πανεπιστήμιο, τις νέες τεχνολογίες, τους ευρωπαϊκούς πόρους, την προβολή και διάθεση του προϊόντος.
Κατά την άποψη μου, ένας αντιδήμαρχος με πολιτική οξυδέρκεια προς αυτήν την κατεύθυνση θα ήταν ουσιαστικότερος από έναν αντιδήμαρχο του σήμερα, το έργο του οποίου μπορεί να ανατεθεί στον διοικητικό μηχανισμό των δήμων.#polipolites #sta_matia #alexandroupolis

Δεν υπάρχουν σχόλια: