Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

1η Εγκύκλιος- Επιστημονική Διημερίδα με θέμα : «Τα πέτρινα μανιτάρια της Θράκης»

1η Εγκύκλιος

Επιστημονική  Διημερίδα με θέμα : «Τα  πέτρινα  μανιτάρια  της  Θράκης»
Αλεξανδρούπολη  29, 30   Οκτωβρίου   2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗ Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδος  του Π.Σ.  «Ελληνικός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «ΕΚΑΤΑΙΟΣ» σε συνεργασία με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου  διοργανώνει επιστημονική  διημερίδα με θέμα :
«Τα  πέτρινα  μανιτάρια  της  Θράκης»
Τα  πέτρινα  μανιτάρια  της  Θράκης, τα  συναντάμε  σαν  σύμβολα  ιερής  ισχύος,   στις  απότομες  πλευρές  της  προϊστορικής  Ισμάρας  (Μαρώνεια),  ή  να  υψώνονται  θεόρατα  όπως  το  μανιτάρι  των Λαγυνών, άλλοτε  πάλι  σε  κοιμητηριακούς  χώρους όπως  της  Κίρκης  και  του  Πετρότοπου  Κοτρωνιάς, ως  προστάτες  και  διαμεσολαβητές  με  το  κόσμο  των  νεκρών  εξασφαλίζοντάς  τους  την  μεταθανάτια  αναγέννηση. Κάποτε  ανάγλυφα  σε  βράχους,  όπως  στο  Μαγγάζι  Κορνοφωλιάς,  συνδυαζόμενα  με  ηλιακούς  δίσκους,  επιβεβαιώνοντας  εικονιστικά  την  ενδιαφέρουσα  πλευρά  του  μύθου,  δηλαδή  της  ένωσης  του  απολλώνιου  στοιχείου  (ήλιος)  και  του  χθόνιου  διονυσιακού  το  μανιτάρι.
 Στην  πραγματικότητα,  το  λατρευτικό  σύμπλεγμα  πέτρα-φυτό  είναι  o  αρχαϊκός   συμβολισμός  της  ‘‘ιερής  τοποθεσίας,’’  του  πρωτόγονου  βωμού  και  καλύπτει  όλη  την  ινδομεσογειακή  έκταση.

              Ποτέ  ένα  δέντρο  ή  ένα  φυτό  δεν  λατρεύτηκε  αποκλειστικά  για  τον  εαυτό  του  αλλά  πάντα  γι αυτό  που  από  μέσα  του  αποκαλυπτόταν,  γι  αυτό  που  συνεπαγόταν  και  σήμαινε. Η  ιερή  ισχύς  του  μανιταριού  εκδηλωνόταν  μέσα από  τις  βιολογικές  του  ιδιότητες  (ενθεογενείς ή ψυχοτρόπες),  αποκτούσε  ιερότητα  και  μετατρέπονταν  σε  θρησκευτικό  αντικείμενο. Η  πέτρα  εκπροσωπούσε  την  κατ’  εξοχή  αλήθεια,  την  αφθαρσία  και  την  διάρκεια΄  το  μανιτάρι  με  την  περιοδική  του  αναγέννηση  εκδήλωνε  την  ιερή  δύναμη  μέσα  στην  τάξη  της  ζωής και  συμβόλιζε  τη  θεότητα  που  λάτρευαν οι  Θράκες  κάτοικοι  της  περιοχής. Περισσότερες  πληροφορίες  στο   www.grinfa.gr/kiotsekoglou/downloads/iera.pdf

               Σκοπός   της   διημερίδας   ‘‘Τα  πέτρινα  μανιτάρια  της  Θράκης’’ είναι   η  συμπλήρωση  του  αρχαιολογικού  χάρτη  του  Ν. Έβρου  με  τις  θέσεις  των  Θεοφανειών / Ιερών  που  μέχρι  σήμερα  εντοπίσθηκαν,  η  θρησκευτική  τους  διάσταση  μέσα  από  τα  υλικά  τους  κατάλοιπα  (κατασκευές)  και   τις  απεικονίσεις  τους  σε  ανάγλυφα,  νομίσματα  και  αγγειογραφία. Ακόμη  θα  επιχειρηθεί  η  προσέγγιση  αρχαίων  εκδηλώσεων  όπως  τα  Μυστήρια  του  Διονύσου,  τα   Ελευσίνια  Μυστήρια  και  τα  Μυστήρια  των  Καβείρων  σε  σχέση  με  τις  εν  λόγω  Θεοφάνειες.       Προσκεκλημένοι  ομιλητές   της  διημερίδας  θα  είναι  ο  Καθηγητής  Κλασικών  Επιστημών  του  παν/μιου της  Βοστόνης,  Carl  Ruck  και  ο  Dott.  Giorgio  Samorini,  εθνοβοτανολόγος   και  εθνομυκητολόγος .   Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις προτάσεις σας για ανακοίνωση στην επιστημονική επιτροπή της διημερίδας. Η πρότασή σας μπορεί να πραγματεύεται θέματα όσον  αφορά  στα  μυστήρια  (Διονυσιακά,  Ελευσίνια,  Καβείρων ) και  τη  σχέση  τους  με  ενθεογενή  φυτά και  ιδιαίτερα τα μανιτάρια, τη  σχέση  του  Διονύσου  με  τα ενθεογενή  μανιτάρια, βραχογραφίες  με  εγχάρακτα  μανιτάρια, ή  πέτρινες   μανιταροεϊδείς   κατασκευές  σε  άλλα  μέρη  της  Ελλάδος ή του κόσμου.  
Μπορείτε να υποβάλλετε περίληψη έκτασης 250-300 λέξεων (επισύναψη) ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση με την ένδειξη «ΕΚΑΤΑΙΟΣ, 2011» μέχρι την 31ή Ιουλίου 2011:ekataios@gmail.com.
  Η επιστημονική επιτροπή θα σας ενημερώσει για την αποδοχή της περίληψης μέχρι την 31η Αυγούστου 2011. Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες καλούνται να εγγραφούν έγκαιρα μέχρι και την 31 Ιουλίου 2011.

Έξοδα, μεταφοράς, θα καλυφθούν μόνο στους εισηγητές καθηγητές του εξωτερικού που συμμετέχουν στην επιστημονική επιτροπή.
Έξοδα, διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν και για τους  εισηγητές.  

               Γλώσσες:  Ελληνική, Αγγλική
Για τυχόν απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ.: 6979852250 - 6945221871 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekataios@gmail.com

Για την Επιστημονική Επιτροπή
Carl   Ruck, Καθηγητής Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Βοστόνης  
 Dr. Giorgio Samorini, Εθνοβοτανολόγος, Εθνομυκητολόγος.
Σταύρος Κιοτσέκογλου, Αρχαιολόγος, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Ιστορίας – Εθνολογίας Δ.Π.Θ.
Δημήτρης Μερκούρης, Πολιτισμολόγος, Ε.Λ.Π., Ε.Α.Π.,  Πρόεδρος ¨Εκαταίου¨

Δεν υπάρχουν σχόλια: