Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

ΕΝΩΣΗ ΕΚΑΤΑΙΟΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΚΑΤΑΙΟΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την 29η Νοεμβρίου 2008 και ώρα 15:00 μ.μ. στο κτήριο ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΄΄ (Χατζηκωνσταντή Ζωϊδη 6) συνήλθε, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 9/4-9-2008, που κοινοποιήθηκε νόμιμα την 1η Νοεμβρίου 2008 η Γενική Συνέλευση με πρόσκληση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

Επί του 2ου Θέματος

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων

Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζεται το μητρώο μελών, διαπιστώνεται απαρτία διότι η συνέλευση είναι εξ αναβολής.

Στην αρχή εκλέγεται το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης που έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Θεοδωρίδου Χρύσα
Γραμματέας: Μακρής Κλήμης
Εφορευτική Επιτροπή : Τσορμπατζόγλου Αναστασία, Κοκκίδου Ελισάβετ, Ηλίας Κουμουλίδης.

Η Πρόεδρος της Γ. Σ. δίνει το λόγο στον Πρόεδρο της Ένωσης, ο οποίος αναφέρει στα μέλη τα ακόλουθα:

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να πάρουμε απόφαση σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα που πρέπει να έχουν οι πτυχιούχοι του Π.Σ. «Ελληνικός Πολιτισμός» του Ε.Α.Π. με βάση την επιστημονική δυνατότητα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (αρ. 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 (Α΄87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τα αρ. 48 παρ. 1, υποπαρ. Β, περ. viii του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) και 11 παρ. 1 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266).
Πριν προχωρήσω στην πρόταση θα ήθελα να σας κάνω μια αναφορά στο τι έχει γίνει έως σήμερα έτσι, ώστε να έχετε πλήρη εικόνα της κατάστασης:

Αγαπητοί συνάδελφοι, το 2004 διαβιβάστηκε μια επιστολή – σχετικά με τα προσόντα των αποφοίτων - προς το Υπουργείο Παιδείας από 10 φοιτητές της Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρινόμενο σε αυτή την επιστολή, απέστειλε το υπ΄αριθμ. 66325/Β1/13-7-2007 ερώτημα προς του Ε.Α.Π. καλώντας το να απαντήσει.
Έως τις αρχές του 2005 το Ε.Α.Π. δεν είχε διαβιβάσει προς το Υπουργείο Παιδείας καμία απάντηση.
Βλέποντας αυτή την αδιαφορία από το Ε.Α.Π., η Ένωση μας αποφάσισε να δράσει.
Διαβάζονται τα έγγραφα : …

Όπως καταλάβατε αγαπητοί συνάδελφοι μετά την ανάγνωση των εγγράφων της Ένωσης και των Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπουργείου Παιδείας, Υπουργείου Εσωτερικών, ΤΕΔΚ, ΕΑΠ, Συνηγόρου του Πολίτη κ.λπ.), τόσο το προσοντολόγιο που έχει βγει σήμερα – που βεβαίως δεν μας καλύπτει – όσο και το γεγονός ότι η υπόθεση βρίσκεται στην ΑΣΠΕΤΕ οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην δράση της Ένωσης μας και κυρίως, στη δράση της συναδέλφου κας Μερτζανάκη Στέλλας.
Βεβαίως, αγαπητοί συνάδελφοι για όλα αυτά το Ε.Α.Π. έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης, αλλά εξίσου σημαντικό μερίδιο ευθύνης έχουμε και εμείς οι ίδιοι. Αυτό οφείλεται στην πολυδιάσπαση, η οποία με τη σειρά της είχε σαν συνέπεια να τροφοδοτήσει το Ε.Α.Π. με επιχειρήματα, καθώς και όλους αυτούς που δεν θέλουν να μας δουν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Τεκμηριώνοντας την διαπίστωση μου αυτή θα ήθελα να σας αναφέρω δύο παραδείγματα:

1. Αν θυμόσαστε το Ε.Α.Π. έκανε αυξήσεις των «διδάκτρων» κάθε χρόνο. Το γεγονός ότι κατοχυρώσαμε για τα πρώτα 6 χρόνια να μην υπάρχει καμία αναπροσαρμογή ήταν μια κατάκτηση των Συλλόγων που στρατεύτηκαν μαζί με τον Εκαταίο το 2005. Τότε ήταν που συναντηθήκαμε στην Πάτρα με τον Πρόεδρο του Ε.Α.Π. και έκανε δεκτό το αίτημα μας αυτό. Τότε ήταν που συντάχθηκε και το υπ΄αρθμ. 88/6-12-2005 έγγραφο της Ένωσης προς το Υπουργείο Παιδείας με θέμα «Οι ανοιχτές πληγές του ΕΑΠ». Τότε ήταν που όλοι εμείς πιστεύαμε ότι, αφού οι φοιτητές είχαν οικονομικό όφελος, θα έρχονταν πιο κοντά στο σύλλογο τους. Αφελέστατη σκέψη, όπως αποδείχτηκε.

2. Πριν από ένα χρόνο κληθήκαμε από το Σύλλογο Θεσσαλονίκης να συναντηθούμε στη Θεσσαλονίκη και να δούμε πως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Σε εκείνη τη συνάντηση η Ένωση μας ήταν η μόνη που κατέθεσε έγγραφη πρόταση. Συγκεκριμένα προτείναμε ότι θα ήταν καλό πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη συνεργασία, να συνεργαστούμε στο θέμα του προσοντολογίου και, αν όλα πάνε καλά στη συνεργασία αυτή, στη συνέχεια προχωράμε και στην ομοσπονδία. Συνεχίζοντας προτείναμε ότι θα ήταν καλό να αναλάβει ένα άτομο – με εμπειρία- το χειρισμό του όλου θέματος, το οποίο να ελέγχεται και να καθοδηγείται από τους Προέδρους ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Με αυτό τον τρόπο τους αναφέραμε ότι εξοικονομούμε χρόνο και χρήματα, αλλά και το πιο σημαντικό αποφεύγονται λάθη. Το αποτέλεσμα ήταν γνωστό. Δεν πέρασε η πρόταση μας και χάσαμε ένα χρόνο.
Αγαπητοί συνάδελφοι δεν σας κρύβω ότι πιστεύω ότι θα ήταν ανώφελο να προσπαθούμε μόνο εμείς για το σύνολο των φοιτητών του Π.Σ. «Ελληνικός Πολιτισμός» από τη στιγμή που δεν υπάρχει γενικό ενδιαφέρον. Ο Εκαταίος έχει στο ενεργητικό του 2 Διεθνή Συνέδρια με 150 κορυφαίους καθηγητές και πραγματοποιεί ημερίδες, διαλέξεις, εκδόσεις κ.λπ. Ασχολείται δηλαδή, με θέματα πολιτισμού και διάδοσης του και όχι μόνο με την προάσπιση των δικαιωμάτων των φοιτητών.
Αγαπητοί συνάδελφοι πιστεύω ότι η πρόταση μας – διότι είναι κοινή πρόταση- θα πρέπει να είναι ανοικτή, ξεκάθαρη και κρυστάλλινη έτσι, ώστε όλοι οι φοιτητές να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Ζητώ να ψηφιστεί η ακόλουθη πρόταση μας:

Τα μέλη της Γ.Σ. της Ένωσης Φοιτητών και Αποφοίτων του Π.Σ. ΄΄Ελληνικός Πολιτισμός΄΄ με την επωνυμία ΄΄ΕΚΑΤΑΙΟΣ΄΄ έχοντας υπόψη τους την μεροληπτική συμπεριφορά της Κοσμητείας και της Διοίκησης του Ε.Α.Π., σε ότι αφορά την επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων του Π.Σ. «Ελληνικός Πολιτισμός» και έχοντας λάβει υπόψη τους την πολυδιάσπαση των ενεργών φοιτητών σε 4 Συλλόγους και τέλος, έχοντας διαπιστώσει την αδιαφορία των φοιτητών αποφασίζει τα ακόλουθα:
Ζητά από τον «Εκαταίο» να φέρει σε πέρας το θέμα του προσοντολογίου με το σαφή όρο να συμπληρωθεί ΄΄ η διδακτική επάρκεια των αποφοίτων του Π.Σ. ΄΄Ελληνικός Πολιτισμός΄΄ στην υπ΄αριθμ. 43/13-06-2008 απόφαση της Σ.Α.Σ., καθώς και να μεριμνήσει να υπάρχει η ανάλογη κατηγορία και στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
Επίσης, αποφασίζουμε και εξουσιοδοτούμε τον όποιο Σύλλογο -μετά την λήψη της παρούσας- να αποφασίσει και να δεσμευτεί να φέρει σε πέρας την παραπάνω εντολή.
Δίνεται προθεσμία 10 ημερών από τα Δ.Σ. ή τις Γ.Σ. των Συλλόγων να διαβιβάσουν την απάντηση τους στην Ένωση μας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ekataios.gr.
Τέλος, καλούμε τους ενεργούς φοιτητές και τα μέλη της Ένωσης μας που επιθυμούν να λυθεί το θέμα του προσοντολογίου να καταθέσουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 30,00 Ευρώ.

Αριθμός Λογαριασμού
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 463/480004-42


Τα μέλη της Ένωσης κλήθηκαν από την Πρόεδρο της Γ.Σ. να αποφασίσουν επί της προτάσεως.
Τα μέλη της Γ.Σ. δια ανατάσεως χεριών ομόφωνα ενέκριναν την παραπάνω πρόταση.
Κομοτηνή 29.11.2008

Η Πρόεδρος : Θεοδωρίδου Χρύσα Ο Γραμματέας: Μακρής Κλήμης

Εφορευτική Επιτροπή :
Τσορμπατζόγλου Αναστασία
Κοκκίδου Ελισάβετ
Ηλίας Κουμουλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: