Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Ιωάννης Βατάτζης παράδειγμα προς μίμηση στους άχρηστους και ξενόδουλους πολιτικάντηδες

Κάθε βιβλίο ιστορίας, ακόμη κι αν πραγματεύεται μια περίοδο πολύ μακρινή στο παρελθόν, έχει σχέση με το παρόν….
Η εσωτερική πολιτική που άσκησε ο Ιωάννης Βατάτζης στην Αυτοκρατορία της Νίκαιας αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στους άχρηστους και ξενόδουλους πολιτικάντηδες.   Κατόρθωσε να ανεβάσει το βιοτικό επίπεδο του απλού λαού, με την εξυγίανση της δημόσια διοίκησης και την πάταξη της αδικίας και της ασυδοσίας των αρχόντων. Επέφερε ευημερία στο λαό και άνθηση της οικονομίας σε όλους τους τομείς. Με σειρά μέτρων ενίσχυσε τις χαμηλές οικονομικά και κοινωνικά τάξεις. Μείωσε τη φορολογία και με τη θεσμοθέτηση του εμπορίου, της βιοτεχνίας, της κτηνοτροφίας και της γεωργίας ευνόησε την ανάπτυξη και την κερδοφορία. Απαγόρευσε την εισαγωγή ειδών πολυτελείας, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η εντόπια παραγωγή. Φρόντισε την παιδεία ανεγείροντας σχολεία και βιβλιοθήκες, ίδρυσε νοσοκομεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα, οικοδόμησε μεγαλόπρεπους ναούς και ενίσχυσε οικονομικά πολλά μοναστήρια. Ο ίδιος κατείχε τόση περιουσία όση του χρειαζόταν για να συντηρείται.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: