Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Πολυπολιτισμικότητα και Δήμος Σαπών


Ο Δήμος Σαπών είναι ένας από τους «μοναδικούς» δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει έντονη «Πολιτισμική Ποικιλομορφία», αυτό που διεθνώς έχει καθιερωθεί ως «Πολυπολιτισμικότητα».


Η «Πολιτισμική Ποικιλομορφία» ή «Πολυπολιτισμικότητα» αναφέρεται στην αρμονική συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των διαφορετικών πολιτισμών. Στο Δήμο Σαπών συνυπάρχουν το Χριστιανικό και Μουσουλμανικό Στοιχείο, αλλά δεν έχουν ερευνηθεί και προβληθεί κατάλληλα, όπως επίσης, δεν έχουν
προβληθεί οι αμοιβαίες επιρροές και η διαμόρφωση της κοινής τοπικής παράδοσης.


Θα πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι «ο πολιτισμός θα πρέπει να θεωρηθεί ως το σύνολο διακριτών πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της κοινωνίας ή μιας κοινωνικής ομάδας και ότι καλύπτει, εκτός από την τέχνη και την λογοτεχνία, τον τρόπο ζωής, τους τρόπους συμβίωσης, τα συστήματα αξιών, τις παραδόσεις και τα πιστεύω».


Η πολιτισμική και κατ΄ επέκταση η γλωσσική ποικιλομορφία συνιστά την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και έχουμε χρέος να την υπηρετούμε και να τη συντηρούμε προς όφελος όλων. Είναι μια πηγή για την ανταλλαγή, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των κοινωνιών ή των κοινωνικών ομάδων. Επομένως, ο σεβασμός της ποικιλομορφίας των πολιτισμών, η ανοχή, ο διάλογος και η συνεργασία, σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, ανήκουν στους βέλτιστους εγγυητές της αρμονικής συνύπαρξης και κατ΄ επέκταση της οικονομικής ευημερίας ενός κράτους ή ενός τόπου.


Δεδομένου ότι ήδη έχω εκφράσει την πρόθεση μου να συμμετάσχω στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, θεωρώ σκόπιμο να αποσαφηνίσω μια από τις προτάσεις μου.


Στο φυλλάδιο που διανεμήθηκε και δημοσιεύθηκε από τις εφημερίδες "Φωνή της Ροδόπης" και "Περισκόπιo" προτείνω : 1) Μόνιμη Σκεπαστή Αγορά, 2) Δημιουργία Εθνολογικού Μουσείου, 3) Υποδομές για λειτουργία Τμήματος Κοινωνιολογίας- Ανθρωπολογίας.


Ο Δήμος Σαπών έχει δύο πλεονεκτήματα: την Πολυπολιτισμικότητα και την ποιότητα στα προϊόντα του πρωτογενή τομέα.


Περιοριζόμενος στο πρώτο πλεονέκτημα αυτό της πολυπολιτισμικότητας θεωρώ ότι στις Σάπες θα πρέπει να δημιουργηθεί μόνιμη μεγάλη κλειστή αγορά, η οποία θα λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο, θα προβάλλει τα προϊόντα της τοπικής λαϊκής τέχνης και παράδοσης και θα αποτελεί ένα πρόσθετο τουριστικό προϊόν στους τουριστικούς επισκέπτες της Θράκης.


Η βιωσιμότητα μια τέτοιας αγοράς προϋποθέτει:


Την ίδρυση και λειτουργία Εθνολογικού Μουσείου το οποίο θα ερευνήσει και θα αναδείξει τον πολυπολιτισμικό πλούτο της περιοχής.
Τον εξωραϊσμό και την ανάδειξη των λατρευτικών χώρων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων.


Τη θέσπιση μεγάλης κοινής εορταστικής εορτής, η οποία στηρίζεται σε ιστορική, θρησκευτική και πολιτισμική βάση και θα πραγματοποιείται σε ανάμνηση της Διαθήκης (Αχεναμές) του Προφήτη Μωάμεθ με τους Σιναϊτες πατέρες η οποία υπογράφτηκε το 626 μ. Χ δια της παλάμης του ίδιου του Προφήτη.


Οι υποδομές αυτές θα πραγματοποιηθούν σχεδόν με μηδενική συμμετοχή του Δήμου με εξεύρεση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα και ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 200 θέσεις εργασίας και θα τεθεί η βάση για την ίδρυση και λειτουργία πανεπιστημιακού τμήματος Κοινωνιολογίας - Ανθρωπολογίας από Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.


Σκοπός αυτής της πρότασης είναι η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας με νέες θέσεις εργασίας, η εδραίωση της αρμονικής συνύπαρξης όλων των πληθυσμιακών στοιχείων και η προβολή του τοπικού πολιτισμού με απώτερο στόχο την προσέλκυση τουριστών.Μερκούρης Δημήτρης

Π.Ε. Πολιτισμολόγων

Υποψήφιος Δήμαρχος Σαπών

Mail merkoyr1@otenet.gr - http://ermiss.blogspot.com

Τηλ.: 6945221871

Δεν υπάρχουν σχόλια: